Mond

Mond


Archimedes
Archimedes Clavius Clavius
Hyginus-Rille
Hyginus-Rille Kaukasus Kaukasus
Kopernikus
Kopernikus Lange Wand Lange Wand
Plato
Plato Trio Trio
Mond-Mosaik
Mond-Mosaik Serenitatis-Mosaik Serenitatis-Mosaik
Tranquillitatis
Meer der Ruhe
Tranquillitatis Trio-Mosaik Trio-Mosaik
Mosaik2
Mosaik2 Mosaik5 Mosaik5
MoFi2018
Mondfinsternis 27.07.2018
MoFi2018